top of page

Fervol

Visuell identitet och wayfinding

Fastighetsbolaget Fervol, beläget på Södra Hamnplan i Luleå, gav oss uppdraget att ta fram en grafisk profil och att skapa ett förbättrat 

skylt- och hänvisningssystem i deras fastighet. 

bottom of page