top of page

Gyldendal

Illustration

Illustrationerna till det norska förlaget Gyldendal används som ett pedagogiskt hjälpmedel i form av ordkort. Med orden satta i en kontext blir det enklare i de fall då inlärning kan vara en utmaning. 

bottom of page