top of page

Kulturens plats i framtidens Luleå

Formgivning av rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå.

Under 2023 släpptes förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå, som visar att en kraftfull satsning på kulturlivet kan locka och behålla invånare i Luleå. Vi fick på uppdrag av MAA Studio formge rapporten.

bottom of page