top of page

Resurscentrum för litteratur

Visuell identitet och webb.

Resurscentrum för litteratur arbetar för att underlätta författarskap, utgivning av litteratur och litteratursamverkan i Norrbotten. 

bottom of page